Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

13-19 janvier

KIÐE TƐƐ TƆM 3-5

13-19 janvier
 • Hendu 72 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 1)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Pee kɩdɛkɛda wena kajalaɣ cɛtɩm tɔm lʋlaa yɔ”: (C. 10)

  • Kiɖe 3:1-5—Eleeu labɩ kɔlɔmɔtʋ Ɛsɔ yɔɔ (w17.02 5 § 9)

  • Kiɖe 3:6—Aɖam nɛ Ɛva pamanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ (w00 15/11 25-26)

  • Kiɖe 3:15-19—Ɛsɔ hɔm kaañamtʋ tɩnaa mba pa-nɩŋgbaaŋ (w12 1/9 4 § 2; w04 1/1 29 § 2; it-1 672 § 1)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 10)

  • Kiɖe 4:23, 24—Ɛbɛ yɔɔ Laamɛɛkɩ mabɩ Keɣa ŋga? (it-2 105 § 8)

  • Kiɖe 4:26—Pɩtɩla ɛzɩma tɩyɛ Enɔɔsɩ alɩwaatʋ taa mba paɣzɩ “[Yehowa] hɩɖɛ yaʋ”? (it-1 352 § 3)

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Kiɖe 4:17–5:8 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video, nɛ pʋwayɩ lɛ ŋpɔzɩ samaɣ tɔm tʋnɛ: Ɛbɛ kɛdɩnɩ-ŋ tɔm susuyu kɔɔnɔɔ tɔm taa? Ɛbɛ ŋkpɛlɩkɩ ɛzɩma tɔm susuyaa labɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ ɖʋtʋ yɔ, pɩ-taa?

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 1)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Cosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 3)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋha-ɩ fenaɣ fenaɣ takayaɣ ŋga kalɩwa pitileɖi yɔ, nɛ kocosuu tɔm ndʋ ɖɩɣdʋ pɔzaa yɔ tɩ-yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 2)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ