Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KIÐE TƐƐ TƆM 1-2

Yehowa lɩzɩnɩ mbʋ payɩ pifeziɣ yɔ tɛtʋ yɔɔ.

Yehowa lɩzɩnɩ mbʋ payɩ pifeziɣ yɔ tɛtʋ yɔɔ.

1:3, 4, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 27

Ma mbʋ Yehowa labɩ paa wondu lɩzʋʋ kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye yɔ.

  • Kɩyakʋ 1

  • Kɩyakʋ 2

  • Kɩyakʋ 3

  • Kɩyakʋ 4

  • Kɩyakʋ 5

  • Kɩyakʋ 6