Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

7-13 Janvier

TƲMA LABƲ 21-22

7-13 Janvier
 • Hendu 55 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa sɔɔlɩm ɛla”: (C. 10)

  • Tʋm 21:8-12​—Pɔɔlɩ koobiya Krɩstʋ ñɩma tendi-i se etaawolo Yeruzalɛm kaɖɛ nɖɩ ɖɩɩɖaŋɩ-ɩ peeɖe yɔ ɖɩ-yɔɔ (bt 177-178 § 15-16)

  • Tʋm 21:13​—Pɔɔlɩ kaatɛm ɛ-taa se ɛlakɩ Yehowa sɔɔlɩm (bt 178 § 17)

  • Tʋm 21:14​—Koobiya nawa se Pɔɔlɩ tɛm ɛ-taa lɛ, pɛtɛzɩ-ɩ yebu (bt 178 § 18)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Tʋm 21:23, 24​—Krɩstʋ mba taawɛɛ Moyizi Paɣtʋ tɛɛ lɛ, ɛbɛ yɔɔ Yeruzalɛm ɛzʋtʋyaa tasɩ lɔŋ ɛnɛ Pɔɔlɩ yɔ? (bt 184-185 § 10-12)

  • Tʋm 22:16​—Ɛzɩma papɩzaɣ se pañalɩ Pɔɔlɩ kɩdɛkɛdɩm? (Tʋm 22:16, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ŋyaa ɛ-hɩɖɛ nɛ pañalɩ ña-kɩwɛɛkɩm”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tʋm 21:1-19 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5) *

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ payaɣ se Kɔɔnɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ wazaɣ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ ɩtazɩ hatʋ cabɩ takayaɣ Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ tɛ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 1 taa.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w10-F 1/2 13 § 2-14 § 2​—Tɔm ñʋʋ: Pɩpɔzʋʋ se Krɩstʋ ñɩma ɩɖɔ kpɩtaʋ taa sabaatɩ paɣtʋ yɔɔ? (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 1) *

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

^ tay. 15 ^ tay. 18 Yʋsɩ tɔm tʋnɛ: Kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, paa sukuli pɩɣa ŋga lɛ, pakaɣ-kɛ haʋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛɛ se kalabɩnɩ ka-tʋmɩyɛ yɔ pɩ-mayaɣ nɔkɔyɩŋ (parenthèse waa) taa kpɛlɩkʋʋ takayaɣ yɔɔ kpaagbaa. Sukuli pɩɣa kaɣ lɔŋ tasʋʋ mbʋ naʋ takayaɣ ŋga payaɣ se Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ (th) yɔ ka-taa.