Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

28 janvier–3 février

TƲMA LABƲ 27-28

28 janvier–3 février
 • Hendu 129 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Pɔɔlɩ sʋ mɛlɛ nɛ ewoki Room”: (C. 10)

  • Tʋm 27:23, 24​—Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ heyi Pɔɔlɩ se ɛ nɛ mba pɛwɛ mɛlɛ taa yɔ, pa-taa nɔɔyʋ wezuu ɛɛkaɣ lebu (bt 208 § 15)

  • Tʋm 28:1, 2​—Mɛlɛ ŋgʋ Pɔɔlɩ sʋwa yɔ, kɩɖʋ lɩm Malɩtɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ taa (bt 209 § 18; 210 § 21)

  • Tʋm 28:16, 17​—Pɔɔlɩ talɩ Room nɛ alaafɩya (bt 213 § 10)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Tʋm 27:9​—Ɛbɛ “Kɩwɛɛkɩm Hɩzʋʋ Kɩyakʋ nɔsɩ hɔkʋtʋ” kaakɛnaa? (Tʋm 27:9, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Kɩwɛɛkɩm Hɩzʋʋ Kɩyakʋ nɔsɩ hɔkʋtʋ”)

  • Tʋma 28:11​—Pɔyɔɔdʋʋ mayaɣ kanɛ ka-taa se palɩzɩ “Zeesi Pɩyalaa” kɩlɛmɩŋ mɛlɛ yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ suwe? (Tʋma 28:11, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: Zeesi Pɩyalaa)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tʋm 27:1-12 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ