Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

8-14 janvier

MAATIYEE 4-5

8-14 janvier
 • Hendu 82 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Lɔŋ weyi Yesu pʋʋ yɔɔ tɔm yɔɔdʋʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?”: (C. 10)

  • Mat 5:3​—Ye ɖiɖiɣzinaa se fezuu taa wondu tɛɖɩɣ-ɖʋ yɔ, pɩkɔŋnɩ-ɖʋ koboyaɣ siŋŋ (Mt 5:3, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Koboyaɣ”, “mba panawa se pɩpɔzʋʋ-wɛ fezuu taa wondu yɔ”)

  • Mat 5:7​—Ye ɖɩkɛ pʋtɔdɩyɛ nayaa nɛ ɖɩnɩɣ lalaa siziŋ yɔ, pɩkɔŋnɩ-ɖʋ koboyaɣ siŋŋ (Mt 5:7, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “pʋtɔdɩyɛ nayaa”)

  • Mat 5:9​—Ye ɖɩkɛ laŋhɛzɩyɛ ñɩnɩyaa yɔ, pɩkɔŋnɩ koboyaɣ siŋŋ (Mt 5:9, nwtsty; yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Laŋhɛzɩyɛ ñɩnɩyaa”; w07 12/1 17)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 4:9​—Sataŋ ñaɣ pana nɛ ɛtakɩ Yesu se ɛlɛ ñala we? (Mt 4:9, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Ye ŋluŋaa nɛ ŋsɛ-m yɔ”)

  • Mat 4:23​—Tʋma sɔsɔna naalɛ wena Yesu kaalaba? (Mt 4:23, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɛwɩlɩɣ tɔm . . . esusuu”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 5:31-48

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Cɔnɩ Kɛdɛsɩ labʋ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video: (C. 5) Ðʋ video ŋgʋ nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w16.03-F 31-32​—Ñʋʋ: Sataŋ takaɣ Yesu lɛ, toovenim se ɛkpaɣ Yesu maɣmaɣ nɛ ewoni-i Templo ñʋʋ taa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ