Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

9-15 janvier

IZAAYII 29-33

9-15 janvier
 • Hendu 42 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Wiyaʋ tɔkɩ kewiyaɣ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ”: (C. 10)

  • Iza 32:1—Wiyaʋ weyi ɛkaɣ tɔɔʋ kewiyaɣ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛnʋ lɛ Yesu Krɩstʋ (w14 1/2 11 § 13)

  • Iza 32:2—Wiyaʋ Yesu lɩzɩɣ ɛzʋtʋyaa se pɔcɔŋnɩ heŋ yɔɔ (ip-1-F 332-334 § 7-8)

  • Iza 32:3, 4—Pawɩlɩɣ Yehowa samaɣ ɛ-paɣtʋ nɛ pafalɩsɩɣ-kɛ se pɩsɩnɩ-kɛ nɛ kɛwɛɛ siɣsiɣ (ip-1-F 334-335 § 10-11)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Iza 30:21—Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ ɛ-sɛyaa? (w14 1/8 23 § 2)

  • Iza 33:22—Ɛzɩmtaa nɛ ɛzɩma Yehowa pɩsɩ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ Tɔm hʋyʋ, Paɣtʋ ɖʋyʋ nɛ Wiyaʋ? (w14 1/10 17 § 4)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Iza 30:22-33

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) wp17.1 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm​—Wɩlɩ ɛzɩma pocosi ɖɩɣdʋ weyi ɛmʋ pana yɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) wp17.1 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm​—Tɩŋnɩ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ nɛ ŋkalɩ masɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lv 31-32 § 12-13​—Wɩlɩ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ potukuni Bibl kpɛlɩkɩyʋ laŋɩyɛ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 20

 • “Ðɩjɔzɩyɛ helim” (Iza 32:2): (C. 9) Yele nɛ paɖʋ video “Ðɩjɔzɩyɛ helim” (VIDEOWAA > MBƲ PƖLAKƖ NƐ TƆM YƆƆDƲƲ).

 • Welisiɣ camɩyɛ Kediɣzisi taa: (C. 6) Yele nɛ paɖʋ video Welisiɣ camɩyɛ Kediɣzisi taa (VIDEOWAA > PIYA). Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm piya nasɩyɩ nzɩ sɩɩtɛm sɩ-tɩ ñɔɔzʋʋ yɔ, samaɣ ɛzɩdaa. Pɔzɩ-sɩ se: Ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ siiwelisiɣ camɩyɛ kediɣzisi taa? Ye Noa etaawelisi camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa heyaɣ-ɩ ɛzɩma ɛsaɣ aɖakaɣ yɔ, ɛbɛ pɩɩtɛmnaa? Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se piya iwelisiɣ camɩyɛ kediɣzisi taa?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 6 § 16-24 nɛ h. 67 yɔɔ tɔm taa cuuzuu aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 40 nɛ adɩma