Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

2-8 Janvier

IZAAYII 24-28

2-8 Janvier
 • Hendu 12 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa cɔŋnɩ ɛ-samaɣ yɔɔ”: (C. 10)

  • Iza 25:4, 5—Yehowa kɛ mba payɩ pɔsɔɔlaa se pɛsɛɛ-ɩ yɔ pa-ɖɩmɛlɩyɛ fezuu taa (ip-1-F 272 § 5)

  • Iza 25:6—Yehowa ɖɔm tɔm ndʋ ɛɛyɔɔdaa se ɛkaɣ haʋ ɛyaa tɔɔnaɣ sakɩyɛ fezuu taa yɔ tɩ-yɔɔ (w16.05 29 § 4; ip-1-F 273 § 6-7)

  • Iza 25:7, 8—Pɩkazɩ pazɩ, Ɛsɔ kaɣ ɖɩzʋʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm kpaagbaa ɖɩzʋʋ (w14 1/9 25 § 15; ip-1-F 273-274 § 8-9)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Iza 26:15—Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa ɖiɣni walɩsʋʋ “tɛtʋ kamasɩ” yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩɖʋ nesi? (w15 1/7 14 § 18)

  • Iza 26:20—“Kuduyuŋ” weyi ɩ-tɔm pɔyɔɔdɩ mayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, ɛbɛ ɩpɩzɩɣ ɩkɛna? (w13-F 15/3 23 § 15-16)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Iza 28:1-13

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ɩtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Fenaɣ kanɛ, ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlaa se ɛtasɩ tɔm taa tazʋʋ nɛ pɩlɩɩnɩ Lɩzɩyʋ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩha-ɩ takayaɣ Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie. Seɣti koobiya se ye pañɩtaa nɛ pehiɣ waɖɛ naɖɩyɛ lɛ, pawɩlɩ video Lɩzɩyʋ nɔɔyʋ wɛɛ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 138

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 15) Ye ɩsɔɔlaa yɔ, ɩpɩzɩɣ ɩtazɩ Annuaire 2016 h. 140-142 taa nɛ koobiya yɔɔdɩ lɔŋ weyi pɛkpɛlɩkaa yɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 6 § 8-15 nɛ h. 63 yɔɔ aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 10 nɛ adɩma