Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

16-22 janvier

IZAAYII 34-37

16-22 janvier
 • Hendu 31 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa wazɩ Ezekiyasɩ e-tisuu yɔɔ”: (C. 10)

  • Iza 36:1, 4-10, 15, 18-20—Asiirii mba tʋ Yehowa nɛ pɛkpɛzɩ ɛ-samaɣ (ip-1-F 386-388 § 7-14)

  • Iza 37:1, 2,14-20—Ezekiyasɩ ta Yehowa liu (ip-1-F 389-391 § 15-17)

  • Iza 37:33-38—Yehowa kandɩyɩ ɛ-samaɣ yɔɔ (ip-1-F 391-394 § 18-22)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Iza 35:8—Ɛbɛ kaakɛ “habɩyɛ kiɖeɖee”, nɛ amʋnaa se ɛɖɔ ɖɩ-yɔɔ? (w08-F 15/5 26 § 4; 27 § 1)

  • Iza 36:2, 3, 22—Ɛzɩma Sebɩna wɩlaa se etisi nɩŋgbaaŋ hɔm nɛ ɛkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ? (w07-F 15/1 8 § 6)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Iza 36:1-12

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mt 24:3, 7, 14—Wɩlɩ toovenim tɔm. Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) 2Tim 3:1-5—Wɩlɩ toovenim tɔm. Ha JW.ORG tɛ carte.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh 32 § 11-12—Yaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 51

 • Hayɩ Yehowa, . . . ña mantaɣ liu: (C. 15) Tɔm pɔzʋʋ nɛ cosuu. Ŋpaɣzɩɣ lɛ, yele nɛ paɖʋ video Hayɩ Yehowa, . . . ña mantaɣ liu’—video cikpeluu (VIDEOWAA > ÐE-KEDIƔZISI NƐ ÐƐ-ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ).

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 7 § 1-9

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 44 nɛ adɩma