Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kewiyaɣ yɔɔ kɩɖaŋ nɛ mbʋ ɩwazɩɣ-ɖʋ yɔ

Kewiyaɣ yɔɔ kɩɖaŋ nɛ mbʋ ɩwazɩɣ-ɖʋ yɔ

Yesu tɩŋnɩ kɩɖaŋ weyi ɩwɛ kɛlɛʋ yɔ ɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ fezuu taa toovenim cukaŋ mbʋ. Ɛlɛ, ɛyaa mba pɛwɛnɩ tɩ luzuu yɔ pe-yeke pakaɣnɩ ñɩnʋʋ se panɩɩ ɩ-taa nɛ pɔɖɔ lɔŋ weyi ɩtasɩ-wɛ yɔ ɩ-yɔɔ. (Mat 13:10-15) Tazɩ paa kɩɖaʋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ: Ɛzɩma kɩɖaʋ kʋnɛ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩwazɩ-m? Ðoŋ weyi kɩpɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛnɩ me-wezuu caɣʋ yɔɔ?

ƐSƆDAA KEWIYAƔ WƐ ƐZƖ . . .

  • “sʋlʋʋ piye.”​—Mat 13:31, 32; w14 1/12 10 § 9.

  • “tɛɣlɩm.”—Mat 13:33; w14 1/12 11-12 § 14-15.

  • “ñɩm” nɛ “tadɩyɛ laɖʋ nʋmɔɖɔnʋ.”—Mat 13:44-46; w14 1/12 12 § 18.