Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

19-25 février

Maatiyee 16-17

19-25 février
 • Hendu 45 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • A-lɩmaɣza ŋwɛna?”: (C. 10)

  • Mat 16:21, 22​—Pɩyɛɛrɩ yeba nɛ lalaa pʋtɔdɩyɛ naʋ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-maɣzɩm yɔɔ (w07 15/2 16 § 17)

  • Mat 16:23​—Pɩyɛɛrɩ taawɛɛnɩ Ɛsɔ lɩmaɣza (w15 1/5 13 § 16-17)

  • Mat 16:24​—Pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba iyele nɛ Ɛsɔ lɩmaɣza ɖiyi-wɛ pe-wezuu caɣʋ taa (w06-F 1/4 23 § 9)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 16:18​—Anɩ lɛ pɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Yesu ma Krɩstʋ mba ɛgbɛyɛ yɔ? (Mat 16:18, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ñɛkɛnɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ kaaʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ”, “ɛgbɛyɛ”)

  • Mat 16:19​—Ɛbɛ “Kewiyaɣ ñɩma” wena Yesu cɛlɩ Pɩyɛɛrɩ yɔ akɛnaa? (Mat 16:19, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɛsɔdaa Kewiyaɣ ñɩma”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 16:1-20

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ. Cosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-kooka taa se pɩɖɩɣ-mɩ nʋmɔʋ nɛ faawɩyɛ sɩɩ tɩnaɣ yɔ, tɩ-yɔɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tɩŋnɩ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ yɔɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video: (C. 5) Ðʋ video ŋgʋ nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ