Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

13-19 Février

IZAAYII 52-57

13-19 Février
 • Hendu 148 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ðɔ-yɔɔ Krɩstʋ tɔɔ kʋñɔŋ”: (C. 10)

  • Iza 53:3-5—Penimi-i nɛ pɔtɔyɩtɩ-ɩ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ (w09-F 15/1 25-26 § 3-5)

  • Iza 53:7, 8—Etisi faaa nɛ ɛsɩ ɖɔ-yɔɔ (w09-F 15/1 27 § 10)

  • Iza 53:11, 12—Krɩstʋ ɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ pɩtalɩ ɛ-sɩm wiye, nɛ pɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ se pekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm nɛ ɖɩwɛɛ siɣsiɣ (w09-F 15/1 28 § 13)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Iza 54:1—Anɩ payaɣ se halʋ “kaalʋlaɣ” natʋ tɔm tʋnɛ tɩ-taa nɛ mba kɛ “e-piya”? (w06-F 15/3 11 § 2)

  • Iza 57:15—Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa wɛ “weyi ɛ-laŋɩyɛ taa nɛ wɩzasɩ” yɔ nɛ “ajamaa” pɔ-cɔlɔ? (w05-F 15/10 26 § 3)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Iza 57:1-11

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lf​—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lf 30-31​—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋŋpɩsɩ cee wayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh 15 § 16​-17​—Ye pɩsaŋ yɔ, caja nɔɔyʋ ɛkpɛlɩkɩnɩ ɛ-pɩyalʋ yaa ɛ-pɛlɛ cikpelu

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ