Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

6-12 Février

IZAAYII 47-51

6-12 Février
 • Hendu 6 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ye ɖɩñaŋ Yehowa yɔ, ɖihikiɣ wazasɩ”: (C. 10)

  • Iza 48:17—Toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ñɩkɩɣ niye Ɛsɔ paɣtʋ ñam yɔɔ na (ip-2-F 131 § 18)

  • Iza 48:18—Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɖɩnɩɩ leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa (ip-2-F 131 § 19)

  • Iza 48:19—Ye ɖɩñaŋ Ɛsɔ yɔ, ɖihikiɣ tamtam wazasɩ (ip-2-F 132 § 20-21)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Iza 49:6—Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se Mesiya kɛ “ajɛɛ mintʋsʋʋ,” ŋgʋ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa ɖeke eesusi tɔm? (w07-F 15/1 9 § 8)

  • Iza 50:1—Ɛbɛ yɔɔ Yehowa pɔzɩ Izrayɛɛlɩ piya se “mi-ɖoo ɖɔɔnʋʋ takayaɣ wɛ le?” (it-1-F 660 § 4-5)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkʋʋ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Iza 51:12-23

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Février fenaɣ taa lɛ, ye ɖɩkatɩ nɔɔyʋ tɔm susuu taa nɛ ɖɩmaɣzɩɣ se pɩmʋnaa kɔyɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩha-ɩ La vie a-t-elle été créée? yaa Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie takayaɣ. (Kalɩ aɖakaɣ Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie.”)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 11

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 7) Ye ɩsɔɔlaa yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩtazɩ Annuaire 2016 h. 144-145 taa nɛ koobiya yɔɔdɩ lɔŋ weyi pɛkpɛlɩkaa yɔ.

 • Kɛ Yehowa taabalʋ—Ña Yehowa: (C. 8) Tɔm taa tazʋʋ. Ŋŋpaɣzɩɣ lɛ, yele nɛ pɔcɔnɩ video Kɛ Yehowa taabalʋ—Ña Yehowa (wolo, TƆM SUSUU WONDU > VIDEOWAA > PIYA). Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm tʋnɛ: Ɛbɛ yɔɔ kpem pɩcɛyaa se ɖɩña Yehowa (Aduwa 27:11) Nʋmɔŋ weyi yɔɔ piya pɩzɩɣ sɩtɩŋna nɛ sɩña Yehowa? Nʋmɔŋ weyi yɔɔ sɔsaa pɩzɩɣ patɩŋna nɛ paña Yehowa?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 8 § 1-7 nɛ h. 79 yɔɔ aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 44 nɛ adɩma