Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 91-100

Palʋlʋʋ fezuu taa pee akpadɩyɩtʋ taa

Palʋlʋʋ fezuu taa pee akpadɩyɩtʋ taa

91:13

Paŋ nɩɩyɩ pɩzɩɣ ɩcaɣ wezuu pɩnzɩ 100, ɛlɛ iɖiɣni lʋlʋʋ

Akpadɩyaa lʋlʋʋ pee fezuu taa alɩwaatʋ ndʋ . . .

91:14-16

  • patɩmɩɣnɩ Yehowa po-koobiya yɔɔ yɔ

  • pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ

  • powoki kediɣzisi nɛ pocosuu sɩ-taa tɔm yɔ

  • pɛkɛdɩɣ lalaa lɔŋ weyi pɛkpɛlɩkɩ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ

  • posusuu tɔm nɛ laŋɩyɛ pilim yɔ