Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

29 août–4 septembre

KEƔSI 109-117

29 août–4 septembre
 • Hendu 61 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Malakɩ ɛzɩma nɛ mɛnsɛɛ Yehowa?”: (C. 10)

  • Keɣa 114:3, 4, 8​—Yehowa lɩzɩ keɣa maɖʋ sɩm cɩkpaŋ tɛɛ (w87-F 15/3 24 § 5)

  • Keɣa 115:12​—Keɣa maɖʋ ñɩnaɣ se ɛwɩlɩ ɛ-ɛsɩmɩyɛ Yehowa (w09-F 15/7 29 § 4-5; w98-F 1/12 24 § 2)

  • Keɣa 115:13, 14, 17, 1​—Keɣa maɖʋ tɛm ɛ-taa se ɛlakɩ mbʋ payɩ Yehowa pɔzʋʋ-ɩ yɔ (w10-F 15/4 27, Aɖakaɣ)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Keɣa 109:4​—‘Ðuutu’ ndʋ tɔm mayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ? (w14 1/10 14 § 15-17; w06-F 1/9 13 § 7)

  • Keɣa 115:15​—Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se pɔyɔɔdɩ ɛyʋ ɖibinɖe tɔm yɔɔdʋʋ taa se weyi ɛsɩba yɔ, ɛ-tɔm mayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ? (w12-F 15/5 22 § 2)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣsi 109:1–110:10

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) ll 16​—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) ll 17​—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh 179-181 § 17-19​—Sɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛna ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ e-wezuu caɣʋ taa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 82

 • Wɩlɩ toovenim tɔm”: (C. 7) Tɔm taa tazʋʋ.

 • Ðɩlakɩ ŋgee tɔm susuu septembre taa nɛ ɖɩtayɩ Feŋuu Tilimiye”: (C. 8) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ septembre taa yɔ tɛ kajalaɣ video. Seɣti koobiya nɛ paɖʋ nesi ŋgee tɔm susuu mbʋ, nɛ pala nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia ñʋʋ 23 § 1-14

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 144 nɛ adɩma

  Ðɩtɔzʋʋ-mɩ se: Pama minziiki tam kʋɖʋm nɛ koobiya welisi nɛ pʋcɔ petee-tʋ