Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

15-21 août 2016

KEƔSI 101-104

15-21 août 2016
 • Hendu 80 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa tɔzʋʋ se ɖɩkɛ cʋʋ”: (C. 10)

  • Keɣa 102:8-12​—Ye ɖɩlabɩ kɩwɛɛkɩm nɛ ɖikpiɖi yɔ, Yehowa naɣ ɖa-pʋtɔdɩyɛ nɛ ekpeɣ-ɖʋ (w13-F 15/6 20 § 14; w12-F 15/7 16 § 17)

  • Keɣa 102:13, 14​—Yehowa sɩm ɖo-ɖoŋ kamaɣ (w15 1/4 26 § 8; w13-F 15/6 15 § 16)

  • Keɣa 102:19, 22​—Ye ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yehowa lootiye nɛ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔɔ yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ nɛ ɖɩɖʋ nesi e-kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ (w10-F 15/11 25 § 5; w07-F 1/12 21 § 1)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Keɣa 101:13, 28​—Ye ɖɩwɛ kʋñɔŋ taa nɛ ɖɩmaɣzɩɣ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ yɔɔ yɔ, ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ɖʋ? (w14 1/3 16 § 19-21)

  • Keɣa 102:12​—Ɛbɛ yɔɔ Yehowa eecosuu ɖa-adɩma tɩŋa yɔɔ kpaagbaa? (w15 1/4 25 § 7)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣa 104:24-45

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g16.4 h. 10-11​—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g16.4 h. 10-11​—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh 164-166 § 3-4​—Sɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛna ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ e-wezuu caɣʋ taa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 91

 • Taasɔɔ mbʋ payɩ Yehowa labɩ-ŋ yɔɔ pɩ-yɔɔ kpa (Keɣa 102:1-5): (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ pɔcɔnɩ video Me-wezuu caɣʋ lɩm sɔŋ. (Wolo jw.org yɔɔ, QUI SOMMES-NOUS? > ACTIVITÉS) Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm tʋnɛ: Lɩmaɣza wena yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩsa Yehowa? Paa paradisuu ɛtɩkɔmta yɔ, ɛzɩma Yehowa camɩyɛ lakasɩ wazɩɣ-ɖʋ sɔnɔ sɔnɔ?

 • Ɛgbɛyɛ taa bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia ñʋʋ 22 § 1-13

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 131 nɛ adɩma