Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

1-7 août

KEƔSI 86-90

1-7 août
 • Hendu 49 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Wɛɛ Kɩlɩm laŋaɣ tɛɛ”: (C. 10)

  • Keɣa 90:1, 2—Ye ɖɩwɛ Yehowa laŋaɣ tɛɛ kɔyɔ, pɩkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ fezuu taa (w10-F 15/2 26-27 § 10-11)

  • Keɣa 90:3—Sataŋ ñɩkɩ-ɖʋ kpacanaa ɛzɩ ɛgbam weyi ɛkpaɣ sumasɩ yɔ (w07-F 1/10 26-30 § 1-18)

  • Keɣa 90:9-14—Yehowa kɛnɩnɩ ɖa-ɖɩmɛlɩyɛ (w10-F 15/1 10-11 § 13-14; w01-F 15/11 19-20 § 13-19)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Keɣa 88:35-38—Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm masɩ sɩnɛ sɩyɔɔdʋʋ? Nɛ ɛzɩma Yehowa wɩlaa se ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛɣ tam? (w14 1/10 13 § 14; w07-F 15/7 32 § 3-4)

  • Keɣa 89:10, 12—Ɛzɩma ‘ɖɩkalɩɣ ɖa-kɩyakɩŋ se pɩsa nɛ ɖɩpɩsɩ ɖa-laŋa nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɛɣtʋ?’ (w06-F 15/7 13 § 4; w01-F 15/11 13 § 19)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣa 89:1-17

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Seɣti tɔm susuyaa se pɔñɔɔzɩ ɛzɩma pa-maɣmaɣ papɩzɩɣ nɛ papaɣzɩ kɛdaɣ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 141

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 5)

 • Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩÐɩsɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ paha pa-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm”: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Pɔzɩ tɔm susuyu weyi ɛsɩnɩ e-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ nɛ ɛha ɛ-tɩ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ tɔm tʋnɛ: Ɛzɩma ŋsɩnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛpaɣzɩ Yehowa sɔɔlʋʋ? Ɛzɩma ŋsɩnɩ-ɩ nɛ ɛɖʋ ɛ-tɩ fezuu taa kaɖʋsɩ nɛ ɛtalɩ-sɩ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia ñʋʋ 21 § 1-12

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 137 nɛ adɩma