Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | NEHEMIYA 5-8

Nehemiya kaakɛ ɖiyiyu kɩbanʋ

Nehemiya kaakɛ ɖiyiyu kɩbanʋ

Tisirii 455 P.P.Y.

8:1-18

  1. Pʋtɔma, alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa Nehemiya seɣti samaɣ se kekpeɣli nɛ kɛsɛɛ Ɛsɔ

  2. Piyeba nɛ samaɣ wɛɛ taa leleŋ sɔsɔŋ taa

  3. Hɔŋ ñʋndɩnaa kpeɣlaa se pana ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pɔɖɔ Ɛsɔ Paɣtʋ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ yɔ

  4. Samaɣ ñɔɔzɩ ka-tɩ se kɔtɔɔ Kizinzikiŋ Kazandʋ