Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

22-28 février

NEHEMIYA 12-13

22-28 février
 • Hendu 106 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Lɔŋ weyi Nehemiya takayaɣ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ yɔ”: (C. 10)

  • Neh. 13:4-9—Ðise taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ (w13-F 15/8 4 § 5-8)

  • Neh. 13:15-21—Ðɩsɩɩ fezuu taa wondu kajalaɣ lone taa (w13-F 15/8 5-6 § 13-15)

  • Neh. 13:23-27—Ðɩɖɔkɩ ɖe-Krɩstʋ wɛtʋ kpam (w13-F 15/8 6-7 § 16-18)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Neh. 12:31—Ɛbɛ yɔɔ Izrayɛɛlɩ piya kaawɛnɩ hendu teyaa tindima naalɛ? (it-2-F 360 § 6)

  • Neh. 13:31b—Ɛbɛ Nehemiya pɔzɩ Yehowa se ɛla? (w11-F 1/2 14 § 3-5)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: Neh. 12:1-26 (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ha ɖɩɣdʋ weyi ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ pazɩ yɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ yaʋ takayaɣ.

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ha ɖɩɣdʋ weyi ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ siŋŋ yɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ yaʋ takayaɣ nɛ Feŋuu Tilimiye takayaɣ. Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tɩŋnɩ Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ takayaɣ, hɔɔlɩŋ 206-208 yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ mbʋ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kɛnaa yɔ. Sɩnɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛnʋ nɛ ewolo sɔnzɩ nzɩ sɩ-ɖɩlaɖɛ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 5

 • Yaa ño-kooka taa mba tɩŋa Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖeɖe”: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yɔɔdɩ ɖʋtʋ ndʋ palaba se pɩsa nɛ ɛgbɛyɛ susi tɔm camɩyɛ yɔ. Ŋŋtazɩɣ ñʋʋ cikpeluu “Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla yɔ” taa lɛ, yele nɛ paɖʋ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ tɛ video. Seɣti tɔm susuyaa tɩŋa se paɖʋ nesi ŋgee tɔm susuu mbʋ nɛ papɩsɩ pana mba ɖɔ-tɔm susuu kɛdɩnɩ-wɛ yɔ. Yele nɛ pala la ŋwɩlɩ nakʋyʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 9, § 14-24, nɛ h. 82 yɔɔ tɔm taa cuuzuu (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 147 nɛ adɩma