Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

15-21 février

NEHEMIYA 9-11

15-21 février
 • Hendu 84 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa ɖʋʋ nesi teokrasɩ ɖʋtʋ”: (C. 10)

  • Neh. 10:29-31—Pekizaa se pa nɛ tɛtʋ taa ɛyaa mba paasɛɣ Yehowa yɔ, pataaɖɔkɩ nesi (w98-F 15/10 21 § 11)

  • Neh. 10:33-40—Pɛtɛm pa-taa se paɖʋʋ nesi toovenim Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa (w98-F 15/10 21 § 11-12)

  • Neh. 11:1, 2—Petisi faaa nɛ paɖʋ nesi teokrasɩ ŋgee ɖʋtʋ natʋyʋ (w06-F 1/2 11 § 6; w98-F 15/10 22 § 13)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Neh. 9:19-21—Ɛzɩma Yehowa wɩlaa se ɛcɔŋnɩ ɛ-samaɣ yɔɔ camɩyɛ? (w13-F 15/9 9 § 9-10)

  • Neh. 9:6-10:1—Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Leevi pɩyalaa ha-ɖʋ adɩma nʋmɔʋ taa? (w13-F 15/10 22-23 § 6-7)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: Neh. 11:15-36 (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ Réveillez-vous! ñʋʋ ŋgʋ kɩtɔŋ se: “De l’aide pour les familles—Comment se faire de vrais amis” yɔ. Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ nɛ ŋna-ɩ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Pala la ŋwɩlɩ nakʋyʋ nɛ pawɩlɩ ɛzɩma tɔm susuyu nɔɔyʋ pɩsɩɣ se ɛna ɖɩɣdʋ nɔɔyʋ yɔ. Eetisaa nɛ patɩŋnɩ Réveillez-vous! ñʋʋ ŋgʋ kɩtɔŋ se: “De l’aide pour les familles—Comment se faire de vrais amis” yɔ kɩ-yɔɔ nɛ pala kɛdaɣ. Panɩɩnɩ ɖama nɛ ɛpɩsɩ cee wayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Pala la ŋwɩlɩ nakʋyʋ nɛ pawɩlɩ ɛzɩma papaɣzɩɣnɩ ɖɩɣdʋ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ. (bh 32-33 § 13-14)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 19

 • Wezuu caɣʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ pɩtɩŋa yɔ”: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Ŋpaɣzɩɣ lɛ, yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ. Pʋwayɩ lɛ, ŋyele nɛ pocosi tɔm pɔzʋʋ yɔɔ. Pɔzɩ tɔm koobu weyi ɛkpaɣ pɩnzɩ sakɩyɛ e-evebitu taa nɛ ɛlabɩnɩ Yehowa tʋmɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ yɔ. (1 Kɔr. 7:35) Ɛpɩzɩɣ ɛkɛ ɛɖanɛ yaa weyi ɛɖɔkɩ nesi yɔ. Ɛyɔɔdɩ wazasɩ nzɩ ehiɣaa yɔ sɩ-tɔm.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 9, § 1-13 (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 76 nɛ adɩma