Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

1-7 février

NEHEMIYA 1-4

1-7 février
 • Hendu 126 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Nehemiya kaasɔɔlɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Nehemiya takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Neh. 1:11–2:3—Nehemiya taa kaalabɩ leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, toovenim Ɛsɔ sɛtʋ kaaɖɛnɩ ɛzɩdaa (w06-F 1/2 9 § 7)

  • Neh. 4:8—Nehemiya kaaɖɔkɩ ɛ-tɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ koyindinaa ɛzɩdaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛta Yehowa liu (w06-F 1/2 10 § 3)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Neh. 1:1; 2:1—Ɛbɛ wɩlɩɣ se “pɩnaɣ nɛɛlɛ ñɩŋga” tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ Nehemiya 1:1 nɛ 2:1 taa yɔ, papaɣzɩ-kɛ kalʋʋ alɩwaatʋ kʋyʋmtʋ taa? (w06-F 1/2 8 § 5)

  • Neh. 4:11, 12—Ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛma koloŋa nɛ nesi kʋyʋmsɩ ɖeke? (w06-F 1/2 9 § 1)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: Neh. 3:1-14 (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɛ videowaa; paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Ñɩɣ niye ɛzɩma tɔm susuyu sɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe yɔ pɩ-yɔɔ. Seɣti tɔm susuyaa se pama ndʋ pa-maɣmaɣ pɔñɔɔzaa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 103

 • La ɖʋtʋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ ŋpɩzɩ ŋla nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ mars yaa avril taa: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Tazɩ ñʋʋ ŋgʋ kɩtɔŋ se Yele nɛ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ alɩwaatʋ kɛnɩ leleŋ ñɩndʋ!yɔ, kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. (km 2/14 2) Seɣti koobiya se pala ɖʋtʋ pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ. (Ad. 21:5) Pɔzɩ tɔm koobiya naalɛ mba palabɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩɖɛɛ yɔ. Kala wena pakataa? Taa leleŋ weyi pehiɣaa?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 8, § 1-16 (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 135 nɛ adɩma