Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | TƲMA LABƲ 19-20

Ɩcɔnɩ mɩ-maɣmaɣ mɩ-tɩ yɔɔ nɛ ewiɖe tɩŋa yɔɔ

Ɩcɔnɩ mɩ-maɣmaɣ mɩ-tɩ yɔɔ nɛ ewiɖe tɩŋa yɔɔ

20:28, 31, 35

Ɛzʋtʋyaa calɩɣ, pakandɩyɩɣ nɛ pɔcɔŋnɩ ewiɖe yɔɔ, nɛ paasɔʋ se paa heu weyi lɛ, Yehowa yabɩ-ɩ nɛ Yesu calɩm mbʋ pɩmʋ ñɩm siŋŋ yɔ. Krɩstʋ ñɩma wɛnɩ ɛsɩmɩyɛ siŋŋ nɛ pɔsɔɔlɩ mba pahaɣ pa-tɩ faaa ewiɖe yɔɔ ɛzɩ Pɔɔlɩ yɔ.