Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

3-9 décembre

Tʋma Labʋ 9-11

3-9 décembre
 • Hendu 115 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Nazɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ pɩsɩ tɔm susuyu kpekpeka tʋ”: (C. 10)

  • Tʋma 9:1, 2​—Sɔɔlɩ kaawɩlɩ ñaŋ Yesu tɔm mʋyaa (bt 60 § 1-2)

  • Tʋma 9:15, 16​—Palɩzɩ Sɔɔlɩ se ɛlɩzɩ aseɣɖe Yesu yɔɔ (w16.06 7 § 4)

  • Tʋma 9:20-22​—Sɔɔlɩ pɩsɩ tɔm susuyu kpekpeka tʋ (bt 64 § 15)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Tʋma 9:4​—Ɛbɛ yɔɔ Yesu pɔzɩ Sɔɔlɩ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋlɩɣ ma-wayɩ?” (bt 60-61 § 5-6)

  • Tʋma 10:6​—Apostoloo Pɩyɛɛrɩ sʋʋ naataŋgbala kanɖʋ yaa tɔna yɔɔ tʋmɩyɛ laɖʋ nɔɔyʋ tɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se wɛtʋ ndʋ ɛtaaha nʋmɔʋ se tɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ? (Tʋma 10:6, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Simoŋ . . . naataŋgbala kanɖʋ [tɔna yɔɔ tʋmɩyɛ laɖʋ]”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tʋma 9:10-22

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) jl tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 6

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 58

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 8)

 • Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ: (C. 7) Yele nɛ paɖʋ Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɛ video décembre ñɩŋgʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 44

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 59 nɛ adɩma