Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

17-23 décembre

Tʋma Labʋ 15-16

17-23 décembre
 • Hendu 96 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Patɩŋnɩ Ɛsɔtɔm yɔɔ nɛ pa-tɩŋa pakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ”: (C. 10)

  • Tʋma 15:1, 2​—Abalaa pɛlʋʋ tɔm caɣaɣ tayʋʋ kɔnʋʋ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa (bt 102-103 § 8)

  • Tʋma 15:13-20​—Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ kaakpaɣaa yɔ, ɖɩɩlɩnɩ Masɩ taa (w12 15/1 5 § 6-7)

  • Tʋma 15:28, 29; 16:4, 5​—Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ kaakpaɣaa yɔ ɖɩɩkpazɩ agbaa ɖoŋ (bt 123 § 18)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Tʋma 16:6-9​—Ðɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ walɩsʋʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, tɔm ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ kɛdaɣ kanɛ ka-taa? (w12 15/1 10 § 8)

  • Tʋma 16:37​—Ɛzɩma apostoloo Pɔɔlɩ tɩŋnɩ waɖɛ nɖɩ ɛɛwɛna se ɛkɛnɩ Roma tʋ yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ eyele nɛ tɔm kɩbandʋ ɖɛɛnɩ ɛsɩndaa? (Tʋma 16:37, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɖa Roma piya”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Tʋma 16:25-40

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ, pʋwayɩ lɛ ŋcosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Labɩnɩ tʋmɩyɛ video Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl? Ña nɛ ɖɩɣadʋ ɩtazɩ kɩ-taa. (Ŋŋlakɩ ña-tʋmɩyɛ lɛ, taawɩlɩ video).

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ