Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

23-29 Décembre

NATƲ 17-19

23-29 Décembre
 • Hendu 149 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • You ŋgʋ Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ ɛsɩnzɩ yoŋ tɩŋa yɔ”: (C. 10)

  • Nat 19:11, 14-16​—Krɩstʋ Yesu kaɣ ɖɔm Ɛsɔ tɔm yɔɔ nɛ ɛhʋʋ tɔm siɣsiɣ (w08 1/4 8 § 3-4; it-1 439 § 5)

  • Nat 19:19, 20​—Pakaɣ ɖɩzʋʋ tɛtɛgbɩnɛ nɛ cɛtɩm nayʋ (re 286 § 24)

  • Nat 19:21—Pakaɣ ɖɩzʋʋ ɛyaa mba payɩ pakaɖɩɣnɩ Ɛsɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔ (re 286 § 25)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Nat 17:8​—Lɩzɩ ɛzɩma “tɛtɛgbɩnɛ kaawɛɛ, ɛlɛ ɖɩtɩtasɩ wɛʋ, nɛ ɖɩkaɣ tasʋʋ wɛʋ yɔ” pɩ-taa. (re 247-248 § 5-6)

  • Nat 17:16, 17​—Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ɩɩkaɣ ɖem pazɩ pazɩ? (w12 15/6 18 § 17)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Nat 17:1-11 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 150

 • Ha-m abalɩtʋ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ hendu Ha-m abalɩtʋ tɛ video. Pʋwayɩ lɛ ɩtazɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa: Ðe-wezuu caɣʋ taa lɛ, wɛtʋ ndʋ taa pɩpɔzʋʋ-ɖʋ abalɩtʋ? Bibl taa kɛdaɣ ŋga haɣ-ŋ abalɩtʋ nɛ pɩkɩlɩ? Awɛ ɖɔ-yɔɔ? Heyi koobiya se pakʋyɩ nɛ pasɩŋ nɛ itee hendu “Ha-m abalɩtʋ” (kediɣzisi ñɩndʋ) nɛ ŋkɔnɩ ñɔ-tɔm ñʋʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 96

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendʋ 136 nɛ adɩma