Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

2-8 Décembre

NATƲ 7-9

2-8 Décembre
 • Hendu 63 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa wazɩ samaɣ sɔsɔɔ ŋga kɛfɛyɩ kalʋʋ yɔ”: (C. 10)

  • Nat 7:9—“Samaɣ sɔsɔɔ” sɩŋ Yehowa Kewiyaɣ kpelaɣ ɛsɩndaa (it-1 1014 § 2)

  • Nat 7:14—Samaɣ sɔsɔɔ kaɣ lɩʋ cɩŋgɩlɩm “kʋñɔŋ sɔsɔʋ” taa (it-2 1104 § 4)

  • Nat 7:15-17—Samaɣ sɔsɔɔ kaɣ hiɣu cee wayɩ wazasɩ tɛtʋ yɔɔ (it-1 1014 § 1)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Nat 7:1—Ɛbɛ ‘Ɛsɔ tiyiyaa naanza waa mba pasɩŋ tɛtʋ kɔnanaa naanza taa’ yɔ nɛ “helim naanza” pasɩŋnaa? (re 115 § 4)

  • Nat 9:11—Anɩ payaɣ se “pɔʋ sɔsɔʋ tɛ tiyiyu”? (it-1 12 § 3, 4)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Nat 7:1-12 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Lalaa kemnuu nɛ pe-siziŋ nɩʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ tɛ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 12 taa

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w16.01 25-26 § 12-16​—Tɔm ñʋʋ: Mba pɔtɔkɩ kpɔnʋ nɛ pɔñɔʋ vɛɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wiye yɔ, pɛwɛɛ nɛ pɛtɛzɩɣ ɖɔʋ kɩɖɔʋ pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ se pɩha-ɖʋ lɩmaɣza? (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 6)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 93

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 8)

 • Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ: (C. 7) Yele nɛ paɖʋ video Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ décembre ñɩŋgʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 93

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 27 nɛ adɩma