Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

29 avril–5 mai

2 KƆRƐNTƖ MBA 1-3

29 avril–5 mai
 • Hendu 44 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa kɛnɩ ‘laŋɩyɛ hɛzʋʋ kpeekpe tɛ Ɛsɔ’”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ 2 Kɔrɛntɩ mba takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • 2Kɔ 1:3​—Yehowa kɛnɩ “pʋtɔdɩyɛ naʋ siŋŋ Caa” (w17.07 13 § 4)

  • 2Kɔ 1:4​—Ðɩtɩŋɩɣnɩ laŋɩyɛ hɛzʋʋ mbʋ ɖɩmʋʋ Yehowa cɔlɔ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩhɛzɩɣ lalaa laŋa (w17.07 15 § 14)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • 2Kɔ 1:22​—Paa patam num weyi lɛ, ɛbɛ kɛnɩ “yʋsaɣ” nɛ “mayaɣ” ŋga Yehowa ha-ɩ yɔ? (w16.04 32)

  • 2Kɔ 2:14-16​—Pɩtɩla ɛbɛ yɔɔ apostoloo Pɔɔlɩ maɣzaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdɩ “wabɩtʋ ɖɔnɛ” tɔm yɔ? (w10 1/8 23)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) 2Kɔ 3:1-18 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ