Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 27-28

Ɛbɛ yɔɔ, le, nɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla kpɛlɩkɩyaa?

Ɛbɛ yɔɔ, le, nɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla kpɛlɩkɩyaa?

28:18-20

Ɛbɛ yɔɔ? Yehowa ha Yesu ɖoŋ kpeekpe ɛsɔdaa nɛ tataa

Le? Yesu ɖʋ paɣtʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se papɩsɩ “ajɛɛ kpeekpe” tɔmmʋyaa

Tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu ɖʋ-ɖʋ se ɖɩwɩlɩ ɛyaa lalaa nɛ pɔɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɖɩtɩkɛ evemiye kʋɖʋmɖɩyɛ tʋmɩyɛ

  • Ɛzɩma ɖɩwɩlɩɣ Yesu paɣtʋ ɛyaa lalaa?

  • Ɛzɩma ɖɩsɩɣnɩ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa se pɔɖɔ Yesu wɩlɩtʋ yɔɔ?

  • Ɛzɩma ɖɩsɩɣnɩ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa se pamaɣzɩnɩ Yesu?