Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

9-15 avril

MAATIYEE 27-28

9-15 avril
 • Hendu 69 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɛbɛ yɔɔ, le, nɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla kpɛlɩkɩyaa?”: (C. 10)

  • Mat 28:18—Yesu ɖoŋ paɣlaa (w04 1/7 8 § 4)

  • Mat 28:19—Yesu ɖʋ paɣtʋ se posusi tɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ pawɩlɩ ɛyaa Kewiyaɣ tɔm (Mat 28:19, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɩpɩsɩ . . . tɔm mʋyaa”, “ajɛɛ kpeekpe”)

  • Mat 28:20—Pɩpɔzʋʋ se ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ Yesu wɩlɩtʋ nɛ pɔɖɔ tɩ-yɔɔ (Mat 28:20, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɩwɩlɩ-wɛ”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 27:51—Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ pɩsaʋ cɩyʋʋ hɔɔlɩŋ naalɛ yɔ, pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Mat 27:51, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “pɩsaʋ”, “Ɛsɔ kuduyuu”)

  • Mat 28:7—Halaa mba pɔkɔm Yesu pɩlaʋ nɔɔ yɔ, ɛzɩma Yehowa tiyiyu ɖʋ-wɛ hɩɖɛ? (Mt 28:7, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “iheyi ɛ-tɔm mʋyaa se: Efema”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 27:38-54

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g17.2 14—Ñʋʋ: Kaamaŋkaɣ yɔɔ Yesu sɩba?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ