Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

23-29 avril

MAARKƖ 3-4

23-29 avril
 • Hendu 77 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Kʋdɔŋ waʋ Sabaatɩ wiye”: (C. 10)

  • Mark 3:1, 2—Yuuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa ñɩnɩɣ kawanaɣ se pakʋ Yesu tɔm (jy 78 § 1-2)

  • Mark 3:3, 4—Yesu kaanawa se pataawɛnɩ lɩmaɣza kɩbana Sabaatɩ paɣtʋ yɔɔ (jy 78 § 3)

  • Mark 3:5—“Pɩwɩzɩ [Yesu] pa-laŋkpɩzɩyɛ” yɔɔ (Mark 3:5, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “pɩwɩzɩ-ɩ”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mark 3:29—Ye pɔtɔm se ɛyʋ tʋ fezuu kiɖeɖeu, pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Nɛ ɛbɛ lɩɣ lakasɩ nzɩ sɩ-taa? (Mark 3:29, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɛtʋʋ fezuu kiɖeɖeu”, “ɛɖɔ tamtam wɛɛ”)

  • Mark 4:26-29—Ɛbɛ ɖomaɣ ɖuyu eduuye ɖɩnɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (w14 1/12 14-15 § 6-8)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mark 3:1-19

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa yɔ nɛ ŋtɩŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ŋha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 36 § 21-22—Wɩlɩ ɛzɩma potukuni kpɛlɩkɩyʋ laŋɩyɛ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ