Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

16-22 avril

MAARKƖ 1-2

16-22 avril
 • Hendu 130 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Maarkɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video]

  • Mark 2:3-5—Yesu na kaakalaɣ pʋtɔdɩyɛ nɛ ekpeɣ-kɛ ka-kɩwɛɛkɩm (jy 67 § 3-5)

  • Mark 2:6-12—Yesu waʋ kaakalaɣ ŋga yɔ, ɛwɩlaa se ɛwɛɛnɩ ɖoŋ se ekpeɣ ɛyaa pa-kɩwɛɛkɩm (Mark 2:9, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Ɛbɛ kɩlɩ to”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mark 1:11—Tɔm ndʋ Yehowa heyi Yesu mayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Mark 1:11, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “nɔɔ nakɛyɛ lɩnɩ ɛsɔdaa kiŋ”, “ɛkɛ man-Pɩyalʋ”, “man-taa wɛnɩ-ɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ”)

  • Mark 2:27, 28—Ɛbɛ yɔɔ Yesu ya ɛ-tɩ se ‘weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ sabaatɩ kɩyakʋ yɔɔ yɔ [yaa sabaatɩ Kɩbaɣlʋ]’? (Mark 2:28, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “sabaatɩ Kɩbaɣlʋ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mark 1:1-15

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ. Cosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 44

 • “Mantɩkɔɔ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yaʋ, ɛlɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa”: (C. 7) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Ɛlɩnɩ salaka taa nɛ ɛpɩsɩ koboyaɣ tʋ; (wolo VIDEOWAA > TƆM PƆZƲƲ NƐ ASEƔÐE LƖZƲƲ) nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm tʋnɛ: Ɛbɛ sɩnɩ Donald nɛ ehiɣ koboyaɣ siŋŋ e-wezuu caɣʋ taa? Yesu taaɖʋʋ tʋkaɣ ɛyaa taa; ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?—Mark 2:17.

 • Yehowa “kpeɣu pɩŋŋ”: (C. 8) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Yehowa, mankaɣ-ŋ sɩʋ kajalaɣ ɖeɖe me-wezuu caɣʋ taa. (wolo VIDEOWAA > TƆM PƆZƲƲ NƐ ASEƔÐE LƖZƲƲ), nɛ ŋpɔzɩ tɔm tʋnɛ: Ɛzɩma Anneliese laba nɛ ɛpɩsɩ Yehowa cɔlɔ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɛpɩsaa? (Iza 55:6, 7) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ nɛ ŋsɩnɩnɩ mba poposi pa-tɩ nɛ Yehowa yɔ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 17

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 86 nɛ adɩma