Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

24-30 April

YEREEMII 29-31

24-30 April
 • Hendu 151 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa kaayɔɔdɩ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ tɔm”: (C. 10)

  • Yer 31:31​—Paayɔɔdɩ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ tɔm pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ paɖʋʋ-ɖɩ (it-1-F 80 § 5-6)

  • Yer 31:32, 33—Ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ wɛ ndɩ nɛ Paɣtʋ ɛgbɛyɛ (jr-F 173-174 § 11-12)

  • Yer 31:34​—Pɩtɩŋnɩ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ yɔɔ lɛ, papɩzɩɣ nɛ pekpeɣ ɛyaa pa-kɩwɛɛkɩm cɩɖɩ cɩɖɩ (jr-F 177 § 18)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm (C. 8)

  • Yer 29:4, 7​—Ɛbɛ yɔɔ peheyi Yuuda ñɩma se pañɩnɩ Babilɔɔnɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɛkɛ yomaa yɔ, “tɩ-laŋhɛzɩyɛ”? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ paɣtʋ kiɖe nɖɩ tʋmɩyɛ sɔnɔ? (w96-F 1/5 11 § 5)

  • Yer 29:10—Ɛzɩma mayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Bibl taa natʋ tɔm kɛ toovenim tɔm? (g-F 6/12 14 § 1-2)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋtasɩ hiɣu?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yer 31:31-40

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mt 6:10​—Wɩlɩ toovenim tɔm.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Iza 9:6, 7; Natʋ 16:14-16​—Wɩlɩ toovenim tɔm.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w14-F 15/12 21​—Ñʋʋ: Yereemii yɔɔdʋʋ se Rasɛɛlɩ wɛɛ nɛ ewiliɣ ɛ-pɩyalaa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 154

 • Kigbeɣluu sɔsɔʋ yɔɔ tɔm kɩtɔzɩtʋ: (C. 15) Tɔm yɔɔdʋʋ. Tɔzɩ koobiya Avril 2016 tɛ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ hɔɔlɩŋ 6 nɛ 8 yɔɔ tɔm kɩcɛyɩtʋ. Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ payaɣ se Kigbeɣluu sɔsɔʋ yɔɔ tɔm kɩtɔzɩtʋ yɔ. (video hɔɔlʋʋ, ÐE-KEDIƔZISI NƐ ÐƐ-ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ). Seɣti lʋlɩyaa se pama pɛ-tɛ kaŋgalaafu masɩ pe-piya cikpesi tɛ insigne waa wayɩ. Piyeki nɛ ye pɩɣa nakɛyɛ eleba yɔ, ɛyaa mʋʋ tʋmɩyɛ ɖɔkɩyaa pɩzɩ nɛ payaa ka-lʋlɩyaa. Yele nɛ koobiya liu tɛɛ kɔtɩnɩ pɩnaɣ 2017 tɛ kigbeɣluu sɔsɔʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 11 § 22-28, h. 117 yɔɔ tɔm taa cuuzuu aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 6 nɛ adɩma