Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

17-23 Avril

YEREEMII 25-28

17-23 Avril
 • Hendu 137 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Wɛɛ abalɩtʋ ɛzɩ Yereemii yɔ”: (C. 10)

  • Yer 26:2-6​—Yehowa heyi Yereemii se esusi nɛ ɛpaɣ samaɣ (w09-F 1/12 24 § 6)

  • Yer 26:8, 9, 12, 13​—Sɔɔndʋ tɩkpa Yereemii nɛ e-koyindinaa lakasɩ (jr-F 21 § 13)

  • Yer 26:16, 24—Yereemii kaawɛ abalɩtʋ nɛ Yehowa kandɩyɩ ɛ-yɔɔ (w09-F 1/12 25 § 1)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yer 27:2, 3​—Ɛbɛ yɔɔ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa ɛyaa kɔm Yeruzalɛm? Nɛ ɛbɛ yɔɔ Yereemii lʋ nimiye nɛ etiyini-wɛ? (jr-F 27 § 21)

  • Yer 28:11—Ɛzɩma Yereemii wɩlaa se ɛwɛ lɛɣtʋ alɩwaatʋ ndʋ Anaanɩya kaɖɩnɩ-ɩ yɔ? Nɛ lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (jr-F 187-188 § 11-12)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋtasɩ hiɣu?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yer 27:12-22

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) T-36​—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) T-36​—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lv 7 § 4-5​—Wɩlɩ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖitukuni ɛyaa laŋa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 17

 • Kewiyaɣ hendu kpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ”: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ payaɣ se Hendu ndʋ tɩsɩnɩ tʋmlaɖaa yɔ (Video hɔɔlʋʋ TƆM PƆZƲƲ NƐ ASEƔÐE LƖZƲƲ)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 11 § 9-21

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 26 nɛ adɩma