Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

4-​10 avril

YƆB 16-20

4-​10 avril
 • Hendu 79 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ðiseɣti lalaa nɛ ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ tɔm pee kɩbana”: (C. 10)

  • Yɔb 16:4, 5—Pɩwɛɛ se lɔŋ tasɩyʋ yɔɔdaɣ ɛkpazɩ lalaa ɖoŋ (w90-F 15/3 27 § 1-2)

  • Yɔb 19:2—Bildaadɩ yɔɔdaɣ yeba nɛ Yɔb wɛɛ wɩzasɩ taa siŋŋ (w06-F 15/3 15 § 4; w94-F 1/10 32)

  • Yɔb 19:25—Sɩɖaa fezuu lidaʋ sɩnɩ Yɔb nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ kʋñɔŋ taa (w06-F 15/3 15 § 3; it-2-F 726 § 6-7)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yɔb 16:22—Ɛbɛ yɔɔ Yɔb ya sɩm se “nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa paatasɩɣ pɩsʋʋ yɔ”? (w89-F 15/6 5 § 1, 2, 4)

  • Yɔb 19:26—Ɛzɩma Yɔb pɩzaɣ se ‘ɛna Ɛsɔ’ ŋgʋ ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛna Yehowa? (w94-F 15/11 19 § 17)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: Yɔb 19:1-23 (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɛ videowaa; paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Seɣti tɔm susuyaa se pama ndʋ pa-maɣmaɣ pɔñɔɔzaa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 42

 • Ñʋʋ kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ”: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Seɣti koobiya se palabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ñʋʋ “Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?” nɛ pala kɛdaɣ ŋga kapɩzɩɣ keyele nɛ papaɣzɩnɩ ɛyaa Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ.

 • Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ: (C. 5) Ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ɛtɩŋnɩ 15 février 2015 tɛ La Tour de Garde hɔɔlʋʋ 30, tayʋʋ 4-6 yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 12, § 13-25, nɛ h. 107 yɔɔ tɔm taa cuuzuu (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 65 nɛ adɩma