Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

25 avril–​1er mai

YƆB 33-37

25 avril–​1er mai
 • Hendu 50 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Taabalʋ kɩbanʋ tasɩɣ lɔŋ kɩbaŋ”: (C. 10)

  • Yɔb 33:1-5—Eliihu wɩlɩ Yɔb ñamtʋ (w95-F 15/2 29 § 2-4)

  • Yɔb 33:6, 7—Eliihu kaawɛnɩ tɩ luzuu nɛ camɩyɛ lakasɩ (w95-F 15/2 29 § 2-4)

  • Yɔb 33:24, 25—Eliihu lɔŋ tasʋʋ kpazɩ Yɔb ɖoŋ (w11-F 1/4 23 § 3; w09-F 15/4 4 § 8)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yɔb 33:24, 25—Pɩtɩla, suwe Eliihu ñɩnaɣ yɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛtɔm se Yehowa hiɣ ‘mbʋ ɛyakɩnɩ Yɔb wezuu ñʋʋ yɔ’? (w11-F 1/4 23 § 3-5)

  • Yɔb 34:36—Pɩtakɩ Yɔb nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ le? Nɛ ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (w94-F 15/11 17 § 10)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: Yɔb 33:1-25 (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pama hɔɔlʋʋ 8 yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ŋha 2016 tɛ kigbeɣluu sɔsɔʋ yaʋ takayaɣ. (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: fg ñʋʋ 12 § 4-5—Wɩlɩ ɛzɩma tɔm susuyu nɔɔyʋ pɩsɩɣ se ɛna ɖɩɣdʋ weyi eetisaa nɛ ɛmʋ kigbeɣluu sɔsɔʋ yaʋ takayaɣ yɔ. Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ. (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: jl ñʋʋ 11—Seɣti ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ se ewolo kigbeɣluu ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ. (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 124

 • Kigbeɣluu yɔɔ tɔm kɩtɔzɩtʋ”: (C. 8) Tɔm yɔɔdʋʋ. Yele nɛ paɖʋ Kigbeɣluu yɔɔ tɔm kɩtɔzɩtʋ tɛ video. Seɣti koobiya tɩŋa se pala ɖʋtʋ nɛ papɩzɩ nɛ powolo kigbeɣluu sɔsɔʋ ŋgʋ, nɛ pataafɛɛ kɩ-kɩyakʋ nakʋyʋ. Yɔɔdɩ ɖʋtʋ ndʋ ɛgbɛyɛ laba se papɩzɩ nɛ patayɩ yaʋ takayɩsɩ yɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 7)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 14, § 1-13 (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 21 nɛ adɩma