Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

18-​24 avril

YƆB 28-32

18-​24 avril
 • Hendu 17 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yɔb ɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ”: (C. 10)

  • Yɔb 31:1—Yɔb ‘ɖʋ ɛ-ɛza paɣtʋ’ (w15 1/6 21 § 13; w15 1/1 24 § 10)

  • Yɔb 31:13-15—Yɔb kaawɛnɩ tɩ luzuu, ɛɛwɛ siɣsiɣ nɛ ɛmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ (w10-F 15/11 30 § 8-9)

  • Yɔb 31:16-25—Yɔb sɩɣaɣnɩ kʋñɔndɩnaa (w10-F 15/11 30 § 10-11)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yɔb 32:2—Ɛbɛ yɔɔ pɩtaawɛɛ ɖeu se Yɔb ɛyɔɔdɩ ɛ-maɣmaɣ se “ɛwɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa”? (w15-F 1/7 12 § 2; it-1-F 610 § 7)

  • Yɔb 32:8, 9—Ɛbɛ yɔɔ Eliihu maɣzaɣ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩ paa ɛ-taabalaa kaakɩlɩ-ɩ pɩnzɩ yɔ? (w06-F 15/3 16 § 1; it-1-F 117 § 2)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: Yɔb 30:24–31:14 (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: g16.2 12-13—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ. (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: g16.2 12-13—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ. (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: bh 148 § 8-9 (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 115

 • Maɣzɩnɩ Ɛsɔ sɛyaa lalaa cɩŋgɩlɩm wɛtʋ (1 Pɩy. 5:9): (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ kɩ-ñʋʋ kɛ: “Harold King: Ɛɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ salaka taa” yɔ. (Wolo tv.jw.org, nɛ ŋcɔnɩ hɔɔlʋʋ VIDEO À LA DEMANDE > INTERVIEWS ET TÉMOIGNAGES.) Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ: Ɛbɛ sɩnɩ Koobu King nɛ ɛɖɔkɩ e-fezuu taa wɛtʋ kɩbandʋ salaka taa? Ɛzɩma Kewiyaɣ hendu teu pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kaɖɛ alɩwaatʋ taa? Ɛzɩma Koobu King kɩɖaʋ kɩbaŋʋ kpazɩɣ-ŋ ɖoŋ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 13, § 13-25, nɛ h. 114 yɔɔ tɔm taa cuuzuu (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 81 nɛ adɩma