Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

11-​17 avril

YƆB 21-27

11-​17 avril
 • Hendu 83 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yɔb kaɖɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda”: (C. 10)

  • Yɔb 22:2-7—Lɔŋ weyi Eliifaazɩ tasɩ Yɔb yɔ, ɛ-maɣmaɣ ɛ-lɩmaɣza pɩkɛnaa (w06-F 15/3 15 § 5; w05-F 15/9 26-27; w95-F 15/2 27 § 6)

  • Yɔb 25:4, 5—Bildaadɩ lɩmaɣza taatʋʋzɩ (w05-F 15/9 26-27)

  • Yɔb 27:5, 6—Yɔb tiyele nɛ lalaa lɩmaɣza wɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ nɛ ɛmaɣzɩ se elesi ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ (w09-F 15/8 4 § 8; w06-F 15/3 15 § 7)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yɔb 24:2—Ɛbɛ yɔɔ kamasɩ tuzuu kaakɛ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm? (it-1-F 364)

  • Yɔb 26:7—Ɛbɛ wɛ piti tɔm ndʋ Yɔb yɔɔdɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, tɩ-taa? (w15 1/6 5 § 4; w11-F 1/7 26 § 2-5)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: Yɔb 27:1-23 (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: g16.2 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm​—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ. (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: g16.2 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm​—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ. (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: bh 145 § 3-4 (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 129

 • Kaɖɩnɩ tɔm cayʋ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ payaɣ se Kaɖɩnɩ tɔm cayʋ . (Wolo ɖenɖe pamawa se LA BIBLE ET VOUS > ADOLESCENTS. yɔ.) Kɩwɛ “Le tableau s’anime” taa. Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ: Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pacaa ɛyʋ tɔm? Ye pacaɣ ɛyʋ tɔm, ɛbɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ ɛ-yɔɔ? Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ pataaca-ŋ tɔm? Ye pacaɣ-ŋ tɔm yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla? Ye pacaɣ-ŋ tɔm anɩ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi? Tɔzɩ koobiya se tɔm ndʋ tɩwɛ Les jeunes s’interrogent (volume 2), ñʋʋ 14 taa yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-wɛ ɖɔɖɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 13, § 1-12 (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 23 nɛ adɩma