Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

27 Avril–3 Mai

KIÐE TƐƐ TƆM 34-35

27 Avril–3 Mai
 • Hendu 28 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 1)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Pee kɩdɛkɛda wena taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖʋʋ lʋlʋʋ yɔ”: (C. 10)

  • Kiɖe 34:1—Dina wokaɣ Kanaŋ pɛlaa cɔlɔ ɖoŋ ɖoŋ (w97 1/2 30 § 4)

  • Kiɖe 34:2—Sekɛɛm kpa Dina nɛ ɖoŋ nɛ ɛsʋʋnɩ-ɩ (lvs 124 § 14)

  • Kiɖe 34:7, 25—Siimeyɔɔ nɛ Leevi pakʋ Sekɛɛm nɛ ɛ-tɛtʋ taa abalaa kpeekpe (w09 1/9 21 § 1-2)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 10)

  • Kiɖe 35:8—Anɩ Debora kaakɛnaa, nɛ ɛbɛ ɛ-kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (it-1 603 § 1)

  • Kiɖe 35:22-26—Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se pɩtaacɛyɩ se Mesiya cɔzɔnaa tɩŋa ɩkɛnɩ kajalaɣ piya? (w17.12 14)

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Kiɖe 34:1-19 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ