Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

27 août–2 septembre

LUKA 23-24

27 août–2 septembre
 • Hendu 130 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Sɔɔlɩ kpaɣʋ nɛ kpeɣu”: (C. 10)

  • Luka 23:34​—Yesu kpaɣ nɛ ekpeɣ Roma sɔɔjanaa mba pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ yɔ (cl 297 § 16)

  • Luka 23:43​—Yesu kpaɣ nɛ ekpeɣ kɩwɛɛkɩm laɖʋ weyi paakam ɛ-cɔlɔ yɔ (g 2/08 11 § 5-6)

  • Luka 24:34​—Yesu kpaɣ nɛ ekpeɣ Pɩyɛɛrɩ (cl 297-298 § 17-18)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Luka 23:31​—Ɛbɛ tɔm Yesu caɣaɣ yɔɔdʋʋ mayaɣ kanɛ ka-taa? (Luka 23:31 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “tɩʋ lɛŋ ŋgʋ. . . tɩʋ kɩwɩlʋʋ”)

  • Luka 23:33​—Caanaʋ taa wonuu ŋgʋ yɔɔ tɛtɛɛ wondu ñɩnɩyaa lɩwa nɛ pɩñɩkɩɣ niye se palakaɣnɩ ñɩma tʋmɩyɛ nɛ pakaŋnɩ ɛyaa ɖaŋ yɔɔ? (Luka 23:33 nwtsty tɛ multimédia: “Ñɩmɩyɛ naɖɩyɛ wɛ naatalʋʋ mɔɔyɛ taa”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Luka 23:1-16

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ ŋha ɖɩɣadʋ takayaɣ ŋga kalabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-kɩcɛyɩm yɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa yɔ nɛ ŋtɩŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ŋha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) fg tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 4 § 3-4

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ