Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | LUKA 21-22

“Mɩ-ñʋʋ yabɩtʋ talaa kɛlɛ”

“Mɩ-ñʋʋ yabɩtʋ talaa kɛlɛ”

21:25-28

Piileɖiɣ lɛ, Yesu kaɣ kɔm se ɛɖɩzɩ ɛyaa nabɛyɛ nɛ ɛya lalaa ñʋʋ. Pɩwɛɛ se ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ fezuu taa nɛ ɖɩpɩzɩ ɖihiɣ ñʋʋ yabʋ.