Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

20-26 août 2018

LUKA 21-22

20-26 août 2018
 • Hendu 27 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Mɩ-ñʋʋ yabɩtʋ talaa kɛlɛ”: (C. 10)

  • Luka 21:25​—Piti lakasɩ sakɩyɛ kaɣ labʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa (kr 226 § 9)

  • Luka 21:26​—Sɔɔndʋ kaɣ Yehowa koyindinaa kpaʋ

  • Luka 21:27, 28​—Yesu kɔŋ se ɛya ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa ñʋʋ (w16.01 11 § 17; w15 1/7 19 § 13)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Luka 21:33​—Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ Yesu tɔm ndʋ tɩwɛ mayaɣ kanɛ ka-taa yɔ tɩ-taa? (Luka 21:33 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Ɛsɔdaa nɛ tataa pɛɖɛɣ”, “mɔn-tɔm ɛɛkaɣ ɖɛʋ kaaʋ”)

  • Luka 22:28-30​—Ɛgbɛyɛ nɖɩ Yesu ɖʋwa? Ɛ nɛ mba paɖʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ? Nɛ waɖɛ nɖɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ-wɛ? (w14 1/10 19-20 § 15-16)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Luka 22:35-53

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Cosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ mi-egeetiye taa ɖoŋ ɖoŋ se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Wɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se tɔm susuyu ɛla, ye ewoba nɛ pɩɖɔkɩnɩ ɖɩɣadʋ yɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 136

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 15)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 34

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 41 nɛ adɩma