Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

13-19 août

LUKA 19-20

13-19 août
 • Hendu 84 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Kpɛlɩkɩ lɔŋ liidiye pɔɔyɩsɩ hiu yɔɔ eduuye taa”: (C. 10)

  • Luka 19:12, 13​—“Ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ” heyi ɛ-lɩmɖʋyaa se pala tadɩyɛ nɛ ɛnʋ kɔɔ (jy 232 § 2-4)

  • Luka 19:16-19​—Lɩmɖʋyaa mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ, po-ɖoŋ tɩta, ɛlɛ paa weyi ɛmʋ kɩhɛyʋʋ (jy 232 § 7)

  • Luka 19:20-24​—Pɩɖʋzɩ lɩmɖʋyʋ kɩdɛkɛdʋ weyi ɛtɩla tʋmɩyɛ yɔ (jy 233 § 1)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Luka 19:43​—Ɛzɩma Yesu tɔm tʋnɛ tɩlaba? (Luka 19:43 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “pohuyi pɔŋ pɩcɔɔ [siɣu sizikasɩ nzɩ pacʋlʋtɩ sɩ-nɔsɩ taa yɔ, nwt]”)

  • Luka 20:38​—Ɛzɩma Yesu tɔm tʋnɛ tɩkpazɩɣ lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ sɩɖaa femtu yɔɔ yɔ ɖoŋ? (Luka 20:38 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɛnʋ haɣnɩ wezuu ɛyaa kpeekpe [ɛ-ɛsɩndaa lɛ, pa-tɩŋa payɩ pɛwɛ wezuu, nwt]”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Luka 19:11-27

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video: (C. 5) Yele paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w14-F 15/8 29-30—Tɔm ñʋʋ: Ɛyaa mba pakaɣ fezuu se pacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ yɔ pe-femtu tɔm Yesu yɔɔdaɣ Luka 20:34-36 taa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ