Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

7-13 Août

EZEKƖYƐƐLƖ 28-31

7-13 Août
 • Hendu 26 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa hɛyɩ sɩɩnaa layaa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ”: (C. 10)

  • Eze 29:18​—Wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ tihiɣ kɩhɛyʋʋ nakʋyʋ pana wena ɛñaɣaa nɛ ɛyɔkɩ Tiiri tɛtʋ yɔ, a-yɔɔ (it-2-F 1125 § 3)

  • Eze 29:19​—Paha Wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ Ejipiti tɛtʋ se pɩkɛnɩ ɛ-kɩhɛyʋʋ Tiiri lone taa (it-1-F 713 § 8)

  • Eze 29:20​—Yehowa kaahɛyɩ Babilɔɔnɩ mba mbʋ pʋyɔɔ yɔ paalabɩ mbʋ ɛñɩnɩɣ yɔ (g86-F 8/11 27 § 4-5)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Eze 28:12-19​—Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pɔtɔ se Tiiri awiya lakasɩ nɩɣzɩnɩ Sataŋ ñɩnzɩ? (it-2-F 550 § 3-4)

  • Eze 30:13, 14​—Ɛzɩma natʋ tɔm tʋnɛ tɩlaba? (w03-F 1/7 32 § 1-3)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Eze 29:1-12

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha fenaɣ taa takayɩsɩ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ “ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ” tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Seɣti koobiya se pɔyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩlakɩ pɛ-ɛjaɖɛ taa yɔ pazɩ nɛ paalakɩnɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm takayaɣ tʋmɩyɛ lɛ, palabɩnɩ ɖɔɖɔ Ŋsɔɔlaa se ŋnɩɩ tɔm kɩbandʋ na? tɛ video tʋmɩyɛ camɩyɛ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ