Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EZEKƖYƐƐLƖ 39-41

Templo ŋgʋ Ezekɩyɛɛlɩ na natʋ taa yɔ, kɩwazɩɣ-ŋ we?

Templo ŋgʋ Ezekɩyɛɛlɩ na natʋ taa yɔ, kɩwazɩɣ-ŋ we?

40:10, 14, 16

  • Feŋiyaa ɖamɩŋ nɛ tilima kʋkʋya tɔzʋʋ-ɖʋ se paɣtʋ ndʋ Yehowa ɖʋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ, tɩkpaɖɩ ɛyaa ñɩndʋ

  • Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa manpɩzɩɣ nɛ mawɩlɩ se mɔɖɔŋ Yehowa paɣtʋ yɔɔ?’