Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

28 Août–3 Septembre

EZEKƖYƐƐLƖ 39-41

28 Août–3 Septembre
 • Hendu 16 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Templo ŋgʋ Ezekɩyɛɛlɩ na natʋ taa yɔ, kɩwazɩɣ-ŋ we?”: (C. 10)

  • Eze 40:2​—Yehowa sɛtʋ kpa ɛsɔdaa nɛ pɩkɩlɩ sɛtʋ lɛɛtʋ tɩŋa payɩ (w99-F 1/3 11 § 16)

  • Eze 40:3, 5​—Natʋ tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ yɔ, tɩkaɣ labʋ (w07-F 1/8 10 § 2)

  • Eze 40:10, 14, 16​—Pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ paɣtʋ ndʋ Yehowa ɖʋwa yɔ, tɩ-yɔɔ; piyeki nɛ ɖɩsɛɛ-ɩ nɛ pɩkɛdɩnɩ-ɩ (w07-F 1/8 11 § 5)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Eze 39:7—Ɛyaa muluu ɛyaa nɛ pakʋʋ Ɛsɔ tɔm yɔ, ɛzɩma pɩwɩlɩɣ se pɛwɛɛ nɛ pepisiɣ Ɛsɔ hɩɖɛ? (w12-F 1/9 21 § 2)

  • Eze 39:9—Armaagedɔɔ you tɛŋ lɛ, ɛbɛ pakaɣ kpaɣʋ malɩfanaa mba ajɛɛ luba yɔ nɛ palabɩna? (w89-F 15/8 14 § 20)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Eze 40:32-47

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ