Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

21-27 Août

EZEKƖYƐƐLƖ 35-38

21-27 Août
 • Hendu 46 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Pɩkazɩ pazɩ pakaɣ ɖɩzʋʋ Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ yɔ”: (C. 10)

  • Eze 38:2​—Ajɛɛ tikaɣ nakɛyɛ payaɣ se Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ yɔ (w15-F 15/5 29-30)

  • Eze 38:14-16​—Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ yɔ ɛkaɣ kʋyʋʋ se eyooni Yehowa samaɣ (w12-F 15/9 5-6 § 8-9)

  • Eze 38:21-23​—Yehowa kaɣ ɖɩzʋʋ Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ yɔ, nɛ eyele nɛ ɛ-hɩɖɛ sɛɛ (w14 1/11 31 § 16)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Eze 36:20, 21​—Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzaa kpem se ɖɩwɛɛnɩ lakasɩ kɩbanzɩ? (w02-F 15/6 20 § 12)

  • Eze 36:33-36​—Ɛzɩma tɔm tʋnɛ tɩlabɩ ɖa-alɩwaatʋ taa? (w88-F 15/9 24 § 11)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Eze 35:1-15

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣa 36:29​—Wɩlɩ toovenim tɔm.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Kiɖe 1:28; Iza 55:11​—Wɩlɩ toovenim tɔm.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w16.07 31-32​—Ñʋʋ: Pɛkpɛndʋʋ ɖaŋ naalɛ nɛ ɩpɩsɩ kʋɖʋmʋʋ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ