Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

4-10 décembre

SOFONIYA 1–AGEE 2

4-10 décembre
 • Hendu 27 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ñɩnɩ Yehowa pʋcɔ nɛ ɛ-pana kɩyakʋ talɩ”: (C. 10)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Sof 1:8​—Pɔyɔɔdʋʋ mayaɣ kanɛ ka-taa se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ we? (w07-F 15/11 11 § 3)

  • Agee 2:9​—Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɔtɔŋ se Zorobabɛɛlɩ tɛ templo kaakɩlɩ Salomɔɔ tɛ templo? (w07-F 1/12 9 § 2)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Agee 2:1-14

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha fenaɣ taa takayɩsɩ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ “ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ” tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Seɣti koobiya se pañaɣ pana nɛ patayɩ Réveillez-vous! No. 6 2017 nɛ pɩɖɔɔ. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩkatɩ paa weyi nɛ ɖɩyɔɔdɩnɩ ɛ-maɣmaɣ; pʋyɔɔ lɛ ye ɖiwobi ɖɩɣa nakɛyɛ taa nɛ ɖɩtɩna ɛyaa yɔ, ɖɩtaasɩɩ takayaɣ ŋga ɖɩɣa taa peeɖe.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 23

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 5)

 • Kʋnʋŋ kele kele yeki se laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ papaɣlɩ (Sof 3:9): (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Tɩŋnɩ 15 Août 2012 tɛ Feŋuu Tilimiye, hɔɔlʋʋ 12, tayʋʋ 4 yɔɔ nɛ ɩtazɩ tɔm taa. Yele nɛ paɖʋ Paakɛ koyindinaa, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ papɩsɩ taabalaa tɛ video (JW Library (Kabiye) INTERVIEWS ET TÉMOIGNAGES).

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 22 § 8-16

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 22 nɛ adɩma