Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MALAKIYA 1-4

Ñe-nesi ɖɔkʋʋ kɛdɩnɩ Yehowa yaa we?

Ñe-nesi ɖɔkʋʋ kɛdɩnɩ Yehowa yaa we?

2:13-16

  • Malakiya alɩwaatʋ taa, Izrayɛɛlɩ piya sakɩyɛ ñɩnaɣ kawanaɣ nɛ pa nɛ pa-halaa yaa pa-walaa pɛcɛkɩ nesi. Mba pɛcɛtɩɣ pa-halaa yaa pa-walaa yɔ, pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛɛkɛdɩɣnɩ Yehowa

  • Yehowa wazɩɣ mba paɖʋʋ pa-halaa yaa pa-walaa hɩɖɛ yɔ

Ɛzɩma nesi ɖɔkɩyaa pɩzɩɣ nɛ pawɩlɩ sɔnɔ se pɛwɛ siɣsiɣ . . .

  • pa-lɩmaɣza taa?

  • pɔ-cɔnaʋ taa?

  • pɔ-yɔɔdaɣ taa?