Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ZEKARIYA 9-14

Wɛɛ “pʋŋ hɛɛŋa taa” tam

Wɛɛ “pʋŋ hɛɛŋa taa” tam

14:3-5

Yehowa labɩ “hɛɛŋa sɔsɔɔ” nakɛyɛ pɩnaɣ 1914 taa alɩwaatʋ ndʋ ɛsɩ Mesiya kewiyaɣ yɔ, kɛkɛ Yehowa kewiyitu tɔɔʋ “pʋʋ” naalɛ ñɩŋgʋ. Kpaɣnɩ pɩnaɣ 1919 lɛ, Ɛsɔ sɛyaa hiɣ yɔɔ huuzuu “pʋŋ hɛɛŋa taa”

Ɛzɩma ɛyaa “seɣ nɛ powoki pʋŋ hɛɛŋa taa” se pohuuzi pɔ-yɔɔ?

14:12, 15

Ɛyaa mba pɛfɛyɩ pʋʋ hɛɛŋa taa yɔ, pakaɣ-wɛ ɖɩzʋʋ Armaagedɔɔ you taa

Ɛbɛ manpɩzɩɣ mala nɛ mɛwɛɛ pʋŋ hɛɛŋa taa tam?