Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

18-24 décembre

ZEKARIYA 9-14

18-24 décembre
 • Hendu 8 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Wɛɛ ‘Pʋŋ hɛɛŋa taa’ tam”: (C. 10)

  • Zek 14:3, 4​—“Hɛɛŋa sɔsɔɔ” sɩŋnɩ Yehowa tɛ yɔɔ huuzuu (w13-F 15/2 19 § 10)

  • Zek 14:5​—Mba ‘peseɣ nɛ powolo pʋŋ hɛɛŋa taa” nɛ pacaɣ peeɖe yɔ, pakaɣ pɔ-yɔɔ huuzuu (w13-F 15/2 20 § 13)

  • Zek 14:6, 7, 12, 15​—Mba pɛfɛyɩ Yehowa pʋŋ hɛɛŋa taa se pohuuzi pɔ-yɔɔ yɔ, pakaɣ-wɛ ɖɩzʋʋ (w13-F 15/2 20 § 15)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Zek 12:3​—Ɛzɩma Yehowa pɩsɩ “Yeruzalɛm pɩyɛ kɩsɩɣlɩyɛ”? (w07-F 15/12 22-23 § 9-10)

  • Zek 12:7​—Ɛzɩma Yehowa kaɣ yabʋ “Yuuda kizinzikiŋ ñʋʋ” kajalaɣ ɖeɖe? (w07-F 15/12 25 § 13)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Zek 12:1-14

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g17.6 14-15—Yaa ɛyʋ ɛnʋ se ɛkɔɔ ɖe-kediɣzisi.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g17.6​—Ɩɩtazɩ takayaɣ hɔɔlɩŋ 14 nɛ 15 taa evemiye nɖɩ ɩcalɩ katʋʋ yɔ. Wɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se pala pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ yɔ nɛ ŋyaa ɛyʋ ɛnʋ se ɛkɔɔ ɖe-kediɣzisi.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6) jl ñʋʋ 5​—Yaa ɛyʋ ɛnʋ se ɛkɔɔ ɖe-kediɣzisi.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 68

 • Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ: (C. 7) Yele nɛ paɖʋ décembre tɛ Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɛ video.

 • Kpɩtaʋ hɛkʋ taa kediɣzaɣ hɔɔlʋʋ kɩfalʋʋ”: (C. 8) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ Bɛtɩfaajee, Oliivi Pʋʋ nɛ Yeruzalɛm tɛ video; paayɔɔdʋʋ video ŋgʋ kɩ-taa.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy h. 6-7

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 13 nɛ adɩma