Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ZEKARIYA 1-8

‘Ðɔkɩ Yuuda tʋ toko cɩŋ’

‘Ðɔkɩ Yuuda tʋ toko cɩŋ’

8:20-23

Kʋnʋmɩŋ kpeekpe taa ɛyaa hiu kaɣ ɖɔkʋʋ Yuuda tʋ nɔɔyʋ toko cɩŋ nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Ða nɛ mɩ ɖɩkaɣ wobu.” Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa, ajɛɛ ndɩ ndɩ taa ɛyaa ɖiɣni lɔtʋʋ nɛ pɔkɔŋ se pa nɛ patam numwaa pɛsɛɛ Yehowa

Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ heŋ lɛɛŋ pɩzɩɣ ɩtɩŋna nɛ ɩɖʋ patam numwaa nesi sɔnɔ?

  • Ɩlakɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ ɩ-laŋɩyɛ pilim

  • Ɩhaɣ ɩ-ñɩm nɛ ɩ-laŋɩyɛ pilim se pɩsɩnɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ